Όροι και Προϋποθέσεις


Στα κατωτέρω κείμενα, με τα αρχικά Σ.Α.Ε.Ε.Α. εννοείται ο Σύλλογος Αποφοίτων Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων.

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται η χωρίς έγγραφη άδεια αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση, των κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, γεγονότων και εν γένει υλικού του παρόντος ιστοτόπου. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α. δικαιούται να χρησιμοποιεί ακόμη και για δημοσίευση όλο το υλικό (κείμενα, εικόνες κλπ.) που εισάγονται στον παρόντα ιστότοπο.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε ο ιστότοπός του να είναι ασφαλής από ιούς. Συνιστάται, όμως, στους χρήστες του ιστοτόπου να χρησιμοποιούν τα ειδικά προϊόντα κατά των ιών, διότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί με απόλυτη βεβαιότητα η παρουσία ιών στον διαδικτυακό τόπο. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα προκύψει στον υπολογιστή σας ή στα αρχεία σας από συνδέσμους (links) προς άλλους ιστοτόπους ή ιστοσελίδες, που θα χρησιμοποιήσετε από τον παρόντα ιστότοπο. Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α δεν φέρει καμμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων δεν δεσμεύει κατά κανένα τρόπο τον Σ.Α.Ε.Ε.Α ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σ' αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του παρόντος ιστοτόπου δεν συνιστά ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης αυτών.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνον εφόσον εσείς τα καταχωρίσετε εκουσίως στα αντίστοιχα πεδία. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας με σκοπό την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των υφισταμένων ή υποψηφίων μελών του και των εγγεγραμμένων επισκεπτών του ιστοτόπου καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Ο Σ.Α.Ε.Ε.Α ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών και στους οποίους ενδέχεται να αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Με την είσοδό σας στον παρόντα τόπο αποδέχεσθε ρητώς και ανεπιφυλάκτως να αποθηκεύσει και επεξεργασθεί ο Σ.Α.Ε.Ε.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που δια της συνδέσεως και κατά την σύνδεσή σας παρέχετε στον Σ.Α.Ε.Ε.Α. Σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 δικαιούσθε, οποτεδήποτε θελήσετε, να ζητήσετε την χωρίς επιβάρυνση επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων σας.

Η επίσκεψη και η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ιστοσελίδων του παρόντος ιστοτόπου προϋποθέτει την αποδοχή των παραπάνω όρων. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον παρόντα ιστότοπο.